Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

 

Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.

 

Συνεργάζεται αρμονικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου-Control Units και Αναγνώστες Καρτών-Card Readers, που εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας κλπ), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά, εφόσον καταγράφονται όχι μόνο οι έγκυρες προσβάσεις, αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

Το Access MaSter, μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης και την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού δέν απαιτείται ξεχωριστός εξοπλισμός για το κάθε σύστημα.  

Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί Βάση Δεδομένων ανοικτής αρχιτεκτονικής (Oracle, Microsoft SQL Server, Interbase κλπ).Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR System, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.

 

Συνεργάζεται αρμονικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου-Control Units και Αναγνώστες Καρτών-Card Readers, που εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας κλπ), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά, εφόσον καταγράφονται όχι μόνο οι έγκυρες προσβάσεις, αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

 

Η ολοκληρωμένη λύση Access MaSter, αποτελείται από εφαρμογή λογισμικού, hardware και υπηρεσίες.

 

Εφαρμογή λογισμικού Access MaSter

Ελέγχει την επικοινωνία με τις μονάδες ελέγχου πρόσβασης, την μεταφορά των απαραίτητων στοιχείων από και προς τη βάση δεδομένων και την επεξεργασία όλων των καταχωρημένων πληροφοριών για την έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων.

 

Εξοπλισμός (Hardware)

Mονάδες Ελέγχου (Control Units) και Αναγνώστες Κάρτας τεχνολογίας “προσέγγισης” (Proximity Card Readers), που ελέγχουν την πρόσβαση σε διαβαθμισμένους χώρους.

 

Κάρτες τεχνολογίας “προσέγγισης” (Proximity Cards), που αναγνωρίζονται από τους Αναγνώστες από απόσταση μέχρι 12 εκατοστών.

 

Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές, μαγνητικές επαφές, μπουτόν ανοίγματος θύρας (Push Button Door Opener), μπουτόν πανικού τύπου πυρασφάλειας (Emergency Door Open Buttons), για σύνδεση των αναγνωστών με το μηχανισμό ανοίγματος θύρας (αυτόματα ή manually).

 

Αυτόματες Μπάρες και Κοιλοδοκοί (Τουρνικέ) για τον έλεγχο πρόσβασης σε χώρους στάθμευσης, lobbies κλπ.

 

Καλωδίωση και περιφερειακά διασύνδεσης. Το σύστημα ελέγχου μπορεί να επεκταθεί με άλλα ανεξάρτητα συστήματα ασφαλείας (πυρανίχνευση κλπ), σύστημα ελέγχου περιπολιών φυλάκων, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης

*  Μελέτη απαιτήσεων.

*  Υλοποίηση / Εγκατάσταση του συστήματος.

*  Εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη.

*  Εγγύηση καλής λειτουργίας.

*  Συντήρηση.  

 

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

 

Βασικοί στόχοι της εφαρμογής

Τήρηση στη Βάση Δεδομένων όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν το προσωπικό και τους επισκέπτες.

 

Αυτόματη ενημέρωση των σταθμών ελέγχου πρόσβασης με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων.

 

Συλλογή των στοιχείων κινήσεων και συναγερμών από τους σταθμούς Ελέγχου πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο και καταχώρησή τους στη Βάση Δεδομένων.

 

Έκδοση όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων που αφορούν πρόσβαση στους ελεγχόμενους χώρους κλπ.

 

Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας όλου του συστήματος.

 

Ευελιξία στον χειρισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Η διαχείριση των γεγονότων μπορεί να γίνεται είτε χρονολογικά είτε κατά άτομο. Γενικά, σε όλα τα reports της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει τόσο το είδος ταξινόμησης, όσο και τα επιθυμητά κριτήρια-φίλτρα (από-έως).

 

H εφαρμογή είναι φιλική προς τον χρήστη, δίνοντας σε κάθε περίπτωση on-line βοήθεια, μέσω κατάλληλων επεξηγηματικών μηνυμάτων και οδηγιών. Σημαντικό βάρος δίνεται στην εκτέλεση μέσω της εφαρμογής όλων των απαραίτητων ελέγχων, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα χειριστικού λάθους.

 

Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες, με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στον Administrator του συστήματος να καθορίσει απεριόριστο αριθμό χρηστών (Όνομα χρήστη και Password), καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη στις διάφορες εργασίες της εφαρμογής.

 

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί Σχεσιακή Βάση Δεδομένων ανοικτής αρχιτεκτονικής, παρέχοντας τη δυνατότητα στον εξειδικευμένο χρήστη να δημιουργήσει δικές του εκτυπώσεις.

 

Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των επιθυμητών πληροφοριών στην οθόνη, εκτύπωσης σε εκτυπωτή (InkJet, Laser) ή εξόδου σε κατάλληλα αρχεία (Excel, Word, HTML κλπ) για επεξεργασία μέσω άλλου προγράμματος.

 

Δεν υπάρχει περιορισμός από την εφαρμογή στο πλήθος των κινήσεων που μπορούν να καταχωρηθούν για κάθε άτομο (Εργαζόμενο ή Επισκέπτη) στη Βάση Δεδομένων.

 

Για κάθε κάρτα, σε ότι αφορά τον έλεγχο πρόσβασης, μπορούν να καθορισθούν:

Access Level: Οι θύρες ελέγχου (χώροι) στους οποίους θα επιτρέπεται πρόσβαση.

 

Time Control: Η χρονική περίοδος μέσα στην οποία θα επιτρέπεται πρόσβαση.

 

Τα δικαιώματα κάθε κάρτας καθορίζουν για ένα ή περισσότερους ελεγχόμενους χώρους.

 

Για τις περιπτώσεις συντήρησης υπάρχει η δυνατότητα απ' ευθείας ενεργοποίησης του relay, με χρήση ειδικής κάρτας και ειδικού Password. Η κίνηση αυτή καταγράφεται στη μνήμη της αντίστοιχης Μονάδας Ελέγχου, οπότε μεταφέρεται αυτόματα στη Βάση Δεδομένων, όπου μπορεί να χαρακτηρισθεί.

 

Η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να επεκταθεί εύκολα, με προσθήκη και σύνδεση στο δίκτυο νέων Μονάδων Ελέγχου και Αναγνωστών Κάρτας.

 

Το user interface είναι στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

 

Δυνατότητες του προγράμματος

Για κάθε σταθμό ελέγχου μπορούν να καθορισθούν μέχρι 100 Χρονοδιαγράμματα Πρόσβασης (Time Zones) και για κάθε Χρονοδιάγραμμα μπορούν να καθορισθούν χρονικά όρια πρόσβασης (από - έως ώρα) ξεχωριστά για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

 

Μέσα από την εφαρμογή, μπορούν να εμφανίζονται τα στοιχεία κινήσεων κάθε ατόμου (εργαζόμενου ή επισκέπτη), δηλ. Θύρα πρόσβασης, ημερομηνία και ώρα, αποτέλεσμα κλπ, καθώς και η τελευταία του κίνηση. Στη μνήμη κάθε σταθμού ελέγχου, πέρα από τα στοιχεία κτυπήματος καρτών (τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα ή όχι της θύρας), καταγράφονται και οι συναγερμοί που προέρχονται από τα input relays μέσω άλλων συστημάτων που είναι συνδεδεμένες με τις μονάδες ελέγχου (Access Control Units), όπως μαγνητικές επαφές θύρας, σύστημα πυρανίχνευσης κλπ. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής (και μεταφοράς στη Βάση Δεδομένων) των διαφόρων συμβάντων (Παραβίαση θύρας, Υπέρβαση χρονικής διάρκειας ανοίγματος θύρας, Συναγερμός Πυρκαγιάς κλπ).

 

Στη μνήμη κάθε σταθμού ελέγχου καταγράφονται (και μεταφέρονται με κατάλληλη ένδειξη στη Βάση Δεδομένων) τόσο οι κινήσεις (transactions) όσων πέρασαν από μία θύρα, αλλά και όσων προσπάθησαν ανεπιτυχώς να περάσουν (λόγω άκυρης κάρτας, λάθους στο password, μη ύπαρξης εξουσιοδότησης για το συγκεκριμένο σταθμό κλπ).

 

Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απελευθέρωσης της κλειδαριάς (με ενεργοποίηση του κατάλληλου output relay) για ένα ή όλους τους σταθμούς ελέγχου μέσα από την εφαρμογή.

 

Για κάθε κάρτα καθορίζονται αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις για κάθε σταθμό ελέγχου. Έτσι, μπορούν να καθορισθούν διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης για τους υπαλλήλους, συνεργάτες ή επισκέπτες.

 

Στην Βάση Δεδομένων τηρείται αρχείο εξουσιοδοτήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αυτόματα αναδημιουργία των τρεχουσών εξουσιοδοτήσεων (ενημέρωση της μνήμης των σταθμών ελέγχου).

 

Όλες οι μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης και ανορθόδοξες μέθοδοι προσπέλασης απορρίπτονται από την μονάδα ελέγχου, βάσει των στοιχείων εξουσιοδοτήσεων που είναι καταχωρημένες στη μνήμη της.

 

Υπάρχει δυνατότητα αναπαράστασης των σταθμών ελέγχου, με εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης κάθε σταθμού.

 

Πλεονεκτήματα

Εξασφαλίζει τον έλεγχο πρόσβασης σε σημεία που απαγορεύεται η είσοδος για άτομα μη εξουσιοδοτημένα.

 

Εξασφαλίζει τον έλεγχο πρόσβασης για επισκέπτες και οχήματα.

 

Είναι εξ'ολοκλήρου στα Ελληνικά.

 

Μειώνει το κόστος παρακολούθησης των σταθμών ελέγχου από υπηρεσίες ασφαλείας.

 

Ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση σε ότι αφορά τα σημεία ελέγχου πρόσβασης.

 

Είναι απόλυτα προσαρμοσμένo στα διεθνή standards ασφαλείας.

 

Συνοπτικά χαρακτηριστικά

Αρχειοθέτηση ατόμων (Εργαζομένων και Επισκεπτών).

 

Καθορισμός εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης στα διάφορα σημεία ελέγχου (θύρες).

 

Καταχώρηση αδειών εισόδου επισκεπτών.

 

Προκαταρκτικός έλεγχος Επισκεπτών - Καταχώρηση ατομικών στοιχείων - Παράδοση κάρτας εισόδου σε επισκέπτη - Καθορισμός/Μεταβολή εξουσιοδοτήσεων.

 

On-Line παρακολούθηση των Σταθμών Ελέγχου από το Control Room της Υπηρεσίας Ασφαλείας ή από τη Reception.

 

Καταγραφή επιτυχών και ανεπιτυχών προσπαθειών πρόσβασης.

 

Καταγραφή Συναγερμών (παρατεταμένο άνοιγμα θύρας, παραβίαση θύρας κλπ).

 

Καταχώρηση εξόδου Επισκεπτών - Παραλαβή Κάρτας Εισόδου από Επισκέπτη.

 

'Aμεσος έλεγχος εισελθόντων και μη εξελθόντων ατόμων.

 

Έκδοση αναλυτικών καταστάσεων αδειών και κινήσεων (είσοδος - έξοδος).

 

Έκδοση στατιστικών στοιχείων κινήσεων.

 

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το σύστημα Access MaSter:

*  Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Ασφαλιστικές Εταιρείες.

*  Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρικά Εργαστήρια.

*  Αεροδρόμια, Λιμάνια, Πλοία κλπ.

*  Οργανισμοί & Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας.

*  Ιδιωτικές Λέσχες Μελών.

*  Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

 

Επίσης σε:

*  Γραφεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

*  Computer Rooms & Χώρους Αρχειοθέτησης.

*  Χώρους Εργαστηρίων, Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας κλπ.

1