ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ Παρέχουμε υπηρεσίες κωδικοποίησης και εκτύπωσης καρτών ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις εκάστου πελάτη. Μπορούμε να παραδίδουμε κάρτες κωδικοποιημένες (με εκτύπωση ονόματος, έγχρωμης φωτογραφίας , λογοτύπων κλπ.) σε οποιεσδήποτε ποσότητες. Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες εκτύπωσης κειμένου, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων στα ειδικά αξεσουάρ των καρτών (Strap Clips, Lanyards, Badge Reels). Το εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται δείχνει ότι ο χρήστης δίνει μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια και την καλή οργάνωση. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό αξιολογείται πολύ θετικά από τους επισκέπτες και τους πελάτες της επιχείρησης ή του οργανισμού που το εφαρμόζει. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν παρέχονται μόνο στους πελάτες που χρησιμοποιούν τα συστήματα που διαθέτει η εταιρεία μας αλλά σε οποιοδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό έχει ανάγκη των υπηρεσιών αυτών ανεξάρτητα από τα συστήματα που χρησιμοποιεί. Εξοπλισμός για εκτύπωση και κωδικοποίηση καρτών. Διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα εξοπλισμού ικανή να καλύψει οποιεσδήποτε ανάγκες σχετικά με την κωδικοποίηση και εκτύπωση καρτών: • Εκτυπωτές για την κωδικοποίηση και εκτύπωση καρτών. • Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. • Μελάνια διαφόρων τύπων. • Ειδικό λογισμικό για την εκτύπωση καρτών.