Υπηρεσίες στάθμευσης

 Τα Video analytics βρίσκουν εφαρμογή σε χώρους στάθμευσεις (παρκινγκ) . Με τη δημιουργία κατάλληλων κανόνων είναι εύκολος ο εντοπισμός οχημάτων που κινούνται σε λάθος κατεύθυνση.ή οχημάτων που σταθμεύουν σε χώρους που αυτό δεν επιτρέπεται. Επίσης μπορεί να εντοπιστούν ύποπτες κινήσεις ατόμων που παραμένουν στον χώρο για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από την προβλεπόμενη .

Εάν οι υπηρεσίες στάθμευσης είναι για οχήματα που χρησιμοποιούν μηνιαία προγράμματα στάθμευσης ή εάν χρειάζονται καθημερινά εισιτήρια στάθμευσης, η πινακίδα κυκλοφορίας ενός οχήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη αυτοματοποίηση των υπηρεσιών στάθμευσης και τη μείωση των δαπανών που την συνοδεύουν.

Ο χώρος στάθμευσης στο αεροδρόμιο, το πάρκινγκ συναυλιών, ή υπηρεσία στάθμευσης με παρκαδόρο, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, τώρα αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας για να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν τις δαπάνες.

 

1