Προστασία Περιμέτρου

 

Η τεχνολογία video analytics, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να καθορίζει συγκεκριμένες ζώνες όπου μπορεί να εντοπιστεί μία ύποπτη κίνηση.

 

Για παράδειγμα, σε μία κάμερα που ελέγχει έναν χώρο περιμετρικά (π.χ. ένα φράχτη ή μία περίφραξη) μπορεί να οριστεί μία ζώνη που θα ενεργοποιεί τον συναγερμό σε περίπτωση διέλευσης ενός ατομου ή αντικειμένου στη ζώνη αυτή, όταν η διέλευση γίνει με συγκεκριμένη φορά ή από συγκεκριμένη κατεύθυνση ή και συνδυασμό των παραπάνω. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εντοπίζονται αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα, που παραμένουν πολλή ώρα στην περιοχή παρακολούθησης.

 

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων, εξασφαλίζεται η ενεργοποίηση του συναγερμού μόνο από ύποπτες ενέργειες και όχι για παράδειγμα από κάποια ζώα ή φυλώματα δέντρων που κινούνται από τον αέρα.