Δυνατότητες της τεχνολογίας AV που μας επιτρέπει την ανίχνευση των πυρκαγιών μέσω βίντεο (Video-based Fire Detection) και διακρίνεται για την αξιοπιστία, την υψηλή ταχύτητα και την εξάλειψη ψευδοσυναγερμών.

 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται σε προηγμένη ανάλυση του περιεχομένου της εικόνας μέσω ειδικών έξυπνων αλγορίθμων, που λαμβάνουν κάμερες οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την τεχνολογία.

 

Ανίχνευση θερμοκρασίας μηχανών σε κλειστούς ή ανοιχτους χώρους με ταυτόχρονη ειδοποίηση ALARM σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

 

Δυνατότητα σύνδεσης με το πυροσβεστικό σύστημα (thermal cameras).

 

Οι δασικές πυρκαγιές θα μπορούσαν να εντοπίζονται άμεσα με τη χρήση θερμικών καμερών σε συνδιασμό με περιστρφόμενα radar .