ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Α.ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΙΚΕ
ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 73
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΑΘΗΝΑ 117 45
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Τηλέφωνο: 210 75 22 500
Fax: 210 75 22 504
Email: info@chronos.eu
Website: www.chronos.eu