ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Α.ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΙΚΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 10
172 35 ΔΑΦΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Τηλέφωνο: 210 75 22 500
Email: info@chronos.eu
Website: www.chronos.eu