ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Α.ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΙΚΕ
Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 67
ΑΘΗΝΑ 105 64
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Τηλέφωνο: 210 75 22 500
Fax: 210 75 22 504
Email: info@chronos.com.gr
Website: www.chronos.eu