Αυτόματη αναγνώριση πινακίδων ANPR

www.youtube.com/watch

 Διαχείριση Parking

Η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων ANPR είναι μία καινοτόμα τεχνολογία βασισμένη στην τεχνολογία Video Analytics με την οποία μπορεί να γίνει αναγνώριση και ταυτοποίηση των πινακίδων ενός οχήματος. Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων ANPR αποτελείται από την κάμερα (εξελιγμένα μοντέλα καμερών κατασκευασμένα για αναγνώριση πινακίδων ή IP κάμερες με ενσωματωμένο λογισμικό ANPR) και το λογισμικό διαχείρισης ANPR.

Με την χρήση της αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων ANPR γίνεται ευκολότερος ο έλεγχος των οχημάτων κατά την είσοδο / έξοδό τους σε προστατευόμενους ή ελεγχόμενους χώρους συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας των χώρων. Σε συνδυασμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Hardware) η διέλευση των οχημάτων σε χώρους parking πραγματοποιείται γρήγορα και με ασφάλεια.

Με την χρήση της τεχνολογίας Video Analytics μπορούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά την διαχείριση χώρων στάθμευσης. Αναλυτικότερα:

-  Είσοδος - έξοδος ενός οχήματος από τις μπάρες.

-  Καταμέτρηση οχημάτων και ελεύθερων χώρων στάθμευσης. 

-  Κατάδειξη ωρών αιχμής και στατιστικών των χρηστών του parking.(Χρόνος παραμονής στον χώρο στάθμευσης). 

-  Έλεγχος κατεύθυνσης οχημάτων.   www.youtube.com/watch